Παραγωγή Ηλεκτρισμού με Βιοάεριο στη Ψυττάλεια – Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

Αναερόβια ζύμωση λυμμάτων για παραγωγή βιοαερίου το οποίο μετά από επεξεργασία καίγεται σε τρεις ΜΕΚ 2,5MW η καθεμία για παραγωγή ηλεκτρισμού, η δε συμπαραγώμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για την θέρμανση των βιοαντιδραστήρων.

 

ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΨΥΤΤΑΛΙΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΕΥΔΑΠ ΑΕ – ΨΥΤΤΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2001
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: GE WAUKESHA, AT72GL/12V
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΒΙΟΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΙΣΧΥΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 7,14MW, ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 10,35MW