ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πλέον ανταγωνιστική τιμή ηλεκτρισμού στην ελληνική αγορά με συμπαραγωγή General Electric

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣ

Δείπνο εργασίας με θέμα «Ενέργεια: μία ευκαιρία για κέρδος» πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους της General Electric Distributed Power και τον αντιπρόσωπό τους στην Ελλάδα ΗΛΙΟΣΤΑΤΗ ΕΠΕ με την παρουσία του Γ.Γ. ΕΒΕΑ κ. Νίκου Σοφιανού στις 29 Μαΐου στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Με τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Norbert Heteburg/GE Distributed Power, Αναστάσιος Τόσιος/Διευθυντής Δικτύου ΕΠΑ Αττικής, Καθ. Ζαχαρίας Μαρούλης/ΕΜΠ και Δρ. Χρίστος Κορρές/ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ ανέπτυξαν τον τρόπο λειτουργίας της συμπαραγωγής ώστε αυτή να είναι πηγή σημαντικών κερδών για τις επιχειρήσεις ενώ η κ. Michaela Adociei/GE Distributed Power παρουσίασε το χρηματοδοτικό σχήμα που λειτουργεί μέσω της GE Distributed Power για την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρισμού Μ/Τ σε ξενοδοχείο της Αθήνας.
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις με την χαμηλότερη τιμή της αγοράς ηλεκτρισμού στη Μ/Τ λειτουργεί μια από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της Αθήνας.

 

Χάρη στη μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής της GE, το ξενοδοχείο εξασφαλίζει ηλεκτρισμό 12% φθηνότερα συγκρινόμενο με τις τιμές της αγοράς.

Με την επένδυση αυτή το Ξενοδοχείο κατοχυρώνει δύο ακόμη πλεονεκτήματα:

1. Θέρμανση με έκπτωση 5% στην εκάστοτε τιμή Φ/Α θέρμανσης

2. Χαμηλό συντελεστή ρύπων, επιδρώντας δυναμικά στην προστασία του περιβάλλοντος

Στην τόσο ανταγωνιστική σύγχρονη οικονομία, τόσο ισχυρό αντίκτυπο στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον μπορεί και προσφέρει μόνο η τεχνολογία της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, η οποία πρέπει να γίνει μέρος του βασικού εξοπλισμού των σύγχρονων Ξενοδοχείων και Νοσοκομείων.

 


Λίγα λόγια για την τεχνολογία
Συμπαραγωγή-ΣΗΘΥΑ είναι η τεχνολογία αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρισμού σε κτίρια όπου ο ηλεκτρισμός είτε πωλείται στο Δίκτυο είτε ιδιοκαταναλώνεται ως ηλεκτρισμός αιχμής. H ΣΗΘΥΑ έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον κυρίως στα μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα ή/και εμπορικά κέντρα που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρισμό αιχμής. Η συμπαραγόμενη θερμότητα αξιοποιείται για κάλυψη του συνόλου των αναγκών θέρμανσης χώρων, κυρίως όμως, ως κινητήρια ενέργεια στην λειτουργία του κεντρικού κλιματισμού.
Λίγα λόγια για την εταιρεία
Η Εταιρία ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ δραστηριοποιείται στον τομέα της αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρισμού από το 1987.
Συνεργάζεται, σήμερα, με την GENERAL ELECTRIC στον τομέα αυτόν. Έχει κατασκευάσει ή υποστηρίξει με τεχνογνωσία τα σημαντικότερα έργα του είδους στον Ομιλο ΜΙΜ Μαίλλης, Ομιλο Υγεία, ΧΙΛΤΟΝ Αθηνών, Golden Hall, 251 ΓΝΑ κ.α.