Ο ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ προμηθεύει με ηλεκτρισμό και θερμότητα το ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, με χρηματοδότηση ΑLPHA LEASING.

Καύση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού προς ιδιοκατανάλωση και ανάκτηση και χρήση της θερμότητας του κινητήρα και των καυσαερίων για την θέρμανση του ξενοδοχείου.

download_icon


Διαβάστε τη δεύτερη ετήσια αναφορά

 

ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2013
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: GE WAUKESHA, VGF H24GLD
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΠΟΓΕΙΟ
ΙΣΧΥΣ: 340KW