Κτηριακή Εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας-Ψύξης, Εγκαταστάσεις Μαϊλης

Η βιομηχανία ΜΑΪΛΛΗΣ με καύση φυσικού αερίου υποκαθιστά τον ηλεκτρισμό που δαπανάται για την μορφοποίηση του πλαστικού, ενώ με την θερμότητα των χιτωνίων των κινητήρων παράγεται ψυχρό νερό για την ψύξη των τελικών προϊόντων με τον ατμό που παράγεται από τα καυσαέρια λειτορυγεί η μονάδα PICKLING του ελασματουργείου.

 

ΕΡΓΟ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ-ΨΥΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΛΛΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2001
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: GE WAUKESHA, VGF P48GLD 700KW
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LG CABLE 340RT, ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ: CLAYTON 500ΚG/HR, 8BARG
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΤΟΣ CONTAINER
ΙΣΧΥΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 2,100KW, ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΥ: 1,100KW, ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 340RT