Ψύξη με φυσικό αέριο στο “ΙΑΣΩ General”

Με καύση φυσικού αερίου σε διβάθμιο ψύκτη-λέβητα θερμαίνεται και ψύχεται το Νοσοκομείο

 

ΕΡΓΟ ΨΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ “ΙΑΣΩ GENERAL”
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΙΑΣΩ GENERAL”
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2007
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LS MTRON 360 RT, ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΩΜΑ
ΙΣΧΥΣ: 360RT