Ψύξη με φυσικό αέριο στην Παιδιατρική κλινική νοσοκομείου “ΙΑΣΩ”

Με καύση φυσικού αερίου γίνεται ψύξη και θέρμανση της Κλινικής.

 

ΕΡΓΟ ΨΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΙΑΣΩ”
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΩ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2004
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LS MTRON 2*240RT, ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΩΜΑ
ΙΣΧΥΣ: 480RT