Ψύξη με φυσικό αέριο στο Ξενοδοχείο “Central”

Η θέρμανση-ψύξη του ξενοδοχείου γίνεται με καύση φυσικού αερίου σε ψύκτη-λέβητα απορροφήσεως νερού-νερού.

 

ΕΡΓΟ ΨΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “CENTRAL”
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CENTRAL
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2002
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LG CABLE-120 RT, ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΠΟΓΕΙΟ
ΙΣΧΥΣ: 120RT