Παραγωγή Ηλεκτρισμού με Βιοάεριο στα ΧΥΤΑ Βόλου

Με καύση βιοαερίου παραγωγή ηλεκτρισμού για ιδιοκατανάλωση και πώληση στο Εθνικό Δίκτυο.

 

ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΑ ΧΥΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΧΥΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2006
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: GE WAUKESHA, VGF P48GLD, 2*612KW
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΒΙΟΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: CONTAINER
ΙΣΧΥΣ: 1224 KW