ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Η Γενική, Μαιευτική / Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ & Η ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ, σας προσκαλούν την Πέμπτη 26/6/2008, στις 12:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Λούρος» του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ

στην Ημερίδα με θέμα

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ-ΨΥΞΗΣ 500kW»

με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της 1ης εφαρμογής Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας-Ψύξης σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα.

Η Γενική, Μαιευτική / Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζοντας περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές και με γνώμονα τη μείωση της εξάρτησής της από τον ηλεκτρισμό αιχμής υλοποίησε, με τη βοήθεια τηςΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ, το 1ο έργο Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας – Ψύξης σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.

 

Στο έργο, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ για κάλυψη μέρους των αναγκών του νοσοκομείου σε ηλεκτρισμό, θερμικά και ψυκτικά φορτία (500 kW) χρησιμοποιήθηκαν Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Φυσικού Αερίου του Αμερικανικού Οίκου WAUKESHA με Συστήματα Ελέγχου HEINZMAN, Ψύκτης Απορρόφησης Θερμού Νερού του Κορεατικού Οίκου LS CABLE, Πύργος Ψύξης KIMCO. Ο σχεδιασμός της νέας μονάδας επιτρέπει τη λειτουργία της τόσο σε συνθήκες καύσωνα όσο και για την παραγωγή ηλεκτρισμού αιχμής δίνοντας στον επενδυτή ευελιξία στις επερχόμενες αυξήσεις των τιμολογίων του ηλεκτρισμού.