251 ΓΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

Το 251 ΓΝΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Αθήνας. Για την νέα μονάδα ΜΕΘ επιλέχθηκε  ο ψύκτης διπλού καυσίμου ΒROAD για την μεγάλη του αξιοπιστία. Η ψυκτική του ισχύς είναι 352 KW. Λειτουργεί με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο ντίζελ. Το έργο εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια και ρύπους.  

Continue reading


(English) Infographic: What the net-zero homes of the future will look like

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά A zero-energy building, also known as a zero net energy (ZNE) building, net-zero energy building (NZEB), or net zero building, is a building with zero net energy consumption, meaning the total amount of energy used by the building on an annual basis is roughly equal to the […]

Continue reading